•  Chi nhánh 1: AA1 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
  •  Chi nhánh 2: B13/268A Thế Lữ, Tân Nhựt, Bình Chánh, TPHCM
  •  Chi nhánh 3: B14/272B Thế Lữ, Tân Nhựt, Bình Chánh, TPHCM
  •  Điện thoại: 028.36361578
  •  Email:  contact@phankhang.com.vn