•  Chi nhánh 1: AA1 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
  •  Chi nhánh 2: 379 - 381 - 383 Thế Lữ, Tân Nhựt, Bình Chánh, TPHCM
  •  Điện thoại: 028.36361578
  •  Email:  contact@phankhang.com.vn